No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Phường Châu Văn Liêm
Quận/huyện Quận Ô Môn
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 50 (xem chi tiết)