Họ và tên Đơn vị Chức vụ Điểm
No_avatarf
Đặng Thị Hằng
Trường Tiểu học số 2 Phường Châu Văn Liêm
Quận Ô Môn - Cần Thơ
Hiệu trưởng 50