Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thành Mỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhmyle
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Phú Mỹ
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Dương Phước Sang, Minh Dung
Đã đưa lên 206 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5144 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46669 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này