Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Giang Gia Huy
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Phường Châu Văn Liêm
Tỉnh/thành Quận Ômn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này