Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Văn Linh
Giới tính Nam
Đơn vị truong thptanthanh3
Tỉnh/thành soctrang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 738 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này