Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học số 2 Phường Châu Văn Liêm
Quận/huyện Quận Ô Môn
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Nguyễn Hùng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này