Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Minh Trí
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Phan Văn Bảy
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 278 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này