Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chiến
Giới tính Nam
Đơn vị ttgdtx
Tỉnh/thành kien giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 582 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này