Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Khúc Hoàng Duy
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thcs châu văn liêm
Tỉnh/thành tp.hồ chí minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này