Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lâm Quốc Minh Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Quyền
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 12 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này