Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Trần Kim Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Bùi Văn Tưởng
Quận/huyện Quận Ô Môn
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu gv giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 278 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này