Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Việt Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/binhndv
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Lượng Đông
Quận/huyện Huyện Phú Lộc
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Văn Vũ
Đã đưa lên 590 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1009 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 793 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này