Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thái Ngọc Trâm
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Nguyễn Thái Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này